TokenValue
[node:author]root
[node:author:field_activation_date]
[node:author:field_game_id_battlenet]
[node:author:field_cae_id]
[node:author:field_birthdate]
[node:author:field_zak_birthdate]
[node:author:field_user_nicemessages_enabled]
[node:author:mail]krnac@plegi.cz
[node:author:field_hash]
[node:author:field_klub]
[node:author:field_id]
[node:author:uid]67
[node:author:field_first_name]
[node:author:name]root
[node:author:field_name]
[node:author:field_zak_name]
[node:author:metatag]
[node:author:metatag:cache-control]
[node:author:metatag:canonical]https://www.esport.cz/node/141/devel/token
[node:author:metatag:content-language]
[node:author:metatag:rating]
[node:author:metatag:expires]
[node:author:metatag:generator]Drupal 7 (http://drupal.org)
[node:author:metatag:geo.placename]
[node:author:metatag:geo.position]
[node:author:metatag:geo.region]
[node:author:metatag:news_keywords]
[node:author:metatag:standout]
[node:author:metatag:icbm]
[node:author:metatag:next]
[node:author:metatag:refresh]
[node:author:metatag:image_src]
[node:author:metatag:original-source]
[node:author:metatag:pragma]
[node:author:metatag:prev]
[node:author:metatag:referrer]
[node:author:metatag:revisit-after]
[node:author:metatag:rights]
[node:author:metatag:robots]follow, index
[node:author:metatag:abstract]Vítejte na oficiálních stránkách České asociace esportu. Spolku, ve kterém se dobrovolně sdružují zájemci o esport s bydlištěm na území České republiky.
[node:author:metatag:keywords]esport, asociace esportu, český esport, progaming, asociace
[node:author:metatag:title]root | esport.cz
[node:author:metatag:description]Vítejte na oficiálních stránkách České asociace esportu. Spolku, ve kterém se dobrovolně sdružují zájemci o esport s bydlištěm na území České republiky.
[node:author:metatag:og:title]root
[node:author:metatag:og:type]profile
[node:author:metatag:profile:username]root
[node:author:field_city]
[node:author:original]
[node:author:field_psc]
[node:author:field_game_id_playstation]
[node:author:field_sex]
[node:author:last-login]Po, 11/15/2021 - 09:13
[node:author:field_game]
[node:author:field_nick]
[node:author:field_last_name]
[node:author:field_register_date]
[node:author:roles]přihlášený uživatel, administrator
[node:author:roles:first]přihlášený uživatel
[node:author:roles:join:?]
[node:author:roles:join-path]prihlaseny-uzivatel/administrator
[node:author:roles:keys]2, 30037204
[node:author:roles:keys:first]2
[node:author:roles:keys:join:?]
[node:author:roles:keys:join-path]2/30037204
[node:author:roles:keys:last]30037204
[node:author:roles:keys:count]2
[node:author:roles:keys:reversed]30037204, 2
[node:author:roles:keys:value:?]
[node:author:roles:last]administrator
[node:author:roles:count]2
[node:author:roles:reversed]administrator, přihlášený uživatel
[node:author:roles:reversed:first]administrator
[node:author:roles:reversed:join:?]
[node:author:roles:reversed:join-path]administrator/prihlaseny-uzivatel
[node:author:roles:reversed:keys]30037204, 2
[node:author:roles:reversed:last]přihlášený uživatel
[node:author:roles:reversed:count]2
[node:author:roles:reversed:value:?]
[node:author:roles:value:?]
[node:author:field_game_id_steam]
[node:author:field_account_type]
[node:author:url]https://www.esport.cz/users/root
[node:author:url:absolute]https://www.esport.cz/users/root
[node:author:url:args]users, root
[node:author:url:args:first]users
[node:author:url:args:join:?]
[node:author:url:args:join-path]users/root
[node:author:url:args:keys]0, 1
[node:author:url:args:last]root
[node:author:url:args:count]2
[node:author:url:args:reversed]root, users
[node:author:url:args:value:?]
[node:author:url:brief]www.esport.cz/users/root
[node:author:url:path]users/root
[node:author:url:relative]/users/root
[node:author:url:unaliased]https://www.esport.cz/user/67
[node:author:url:unaliased:absolute]https://www.esport.cz/user/67
[node:author:url:unaliased:args]user, 67
[node:author:url:unaliased:brief]www.esport.cz/user/67
[node:author:url:unaliased:path]user/67
[node:author:url:unaliased:relative]/user/67
[node:author:field_street]
[node:author:edit-url]https://www.esport.cz/user/67/edit
[node:author:role-ids]2,30037204
[node:author:role-names]authenticated user,administrator
[node:author:validate-url]
[node:author:created]Út, 11/21/2017 - 00:09
[node:author:created:long]Úterý, Listopad 21, 2017 - 00:09
[node:author:created:short]11/21/2017 - 00:09
[node:author:created:raw]1511219381
[node:author:created:medium]Út, 11/21/2017 - 00:09
[node:author:created:custom:?]
[node:author:created:custom_short]21. 11. 2017
[node:author:created:since]4 roky 2 týdny
[node:author:field_game_id_xbox]
[node:field_blog_image]
[node:field_cover]
[node:created]Pá, 09/13/2019 - 15:14
[node:created:long]Pátek, Září 13, 2019 - 15:14
[node:created:short]09/13/2019 - 15:14
[node:created:raw]1568380457
[node:created:medium]Pá, 09/13/2019 - 15:14
[node:created:custom:?]
[node:created:custom_short]13. 9. 2019
[node:created:since]2 roky 2 měsíce
[node:changed]Pá, 09/13/2019 - 15:14
[node:changed:long]Pátek, Září 13, 2019 - 15:14
[node:changed:short]09/13/2019 - 15:14
[node:changed:raw]1568380457
[node:changed:medium]Pá, 09/13/2019 - 15:14
[node:changed:custom:?]
[node:changed:custom_short]13. 9. 2019
[node:changed:since]2 roky 2 měsíce
[node:field_detailed_question]
[node:field_email]
[node:field_employee_photo]
[node:field_facebook]
[node:field_org_facebook_url]
[node:field_klub_facebook_url]
[node:poll-votes]
[node:nid]141
[node:vid]141
[node:field_instagram]
[node:field_org_instagram_url]
[node:field_klub_instagram_url]
[node:language]cs
[node:field_jmeno]
[node:field_tagy_zdravy_hrac]
[node:metatag]
[node:metatag:cache-control]
[node:metatag:canonical]https://www.esport.cz/node/141/devel/token
[node:metatag:content-language]
[node:metatag:rating]
[node:metatag:expires]
[node:metatag:generator]Drupal 7 (http://drupal.org)
[node:metatag:geo.placename]
[node:metatag:geo.position]
[node:metatag:geo.region]
[node:metatag:news_keywords]
[node:metatag:standout]
[node:metatag:icbm]
[node:metatag:next]
[node:metatag:refresh]
[node:metatag:image_src]
[node:metatag:original-source]
[node:metatag:pragma]
[node:metatag:prev]
[node:metatag:referrer]
[node:metatag:revisit-after]
[node:metatag:rights]
[node:metatag:robots]follow, index
[node:metatag:abstract]Vítejte na oficiálních stránkách České asociace esportu. Spolku, ve kterém se dobrovolně sdružují zájemci o esport s bydlištěm na území České republiky.
[node:metatag:keywords]esport, asociace esportu, český esport, progaming, asociace
[node:metatag:title]Ochrana osobních údajů | esport.cz
[node:metatag:description]Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů Česká asociace esportu, z.s., provozovatel stránky www.esport.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.
[node:metatag:article:modified_time]2019-09-13T15:14:17+02:00
[node:metatag:article:published_time]2019-09-13T15:14:17+02:00
[node:metatag:og:description]
[node:metatag:og:updated_time]2019-09-13T15:14:17+02:00
[node:metatag:og:title]Ochrana osobních údajů
[node:metatag:og:image]
[node:metatag:og:url]https://www.esport.cz/ochrana-osobnich-udaju
[node:title]Ochrana osobních údajů
[node:field_og_description]
[node:field_og_image]
[node:field_image]
[node:field_odbornost]
[node:field_odbornik]
[node:original]
[node:field_perex]
[node:field_subtitle]
[node:poll-winner-percent]
[node:poll-winner-votes]
[node:field_prezdivka]
[node:field_prijmeni]
[node:field_prilohy]
[node:field_rok]
[node:field_service_image]
[node:field_file]
[node:summary]

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Česká asociace esportu, z.s., provozovatel stránky www.esport.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

[node:field_tags]
[node:field_telefon]
[node:body]

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Česká asociace esportu, z.s., provozovatel stránky www.esport.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

Jaké údaje shromažďujeme?
V rámci webu shromažďujeme údaje ve dvou případech, a to pokud se přihlásíte k odběru newsletterů nebo pokud nám zašlete dotaz skrze kontaktní formulář. V obou případech od Vás potřebujeme znát e-mail, v případě kontaktního formuláře pak i celé jméno.

K čemu údaje slouží?
Zmíněné údaje slouží pouze ke komunikaci s Vámi a ničemu jinému. Zpráva z kontaktního formuláře nám dorazí do e-mailové schránky, ze které Vám odpovíme a Vaše údaje nikterak dále nepoužíváme.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?
Údaje z kontaktního formuláře mažeme automaticky po vyřízení odpovědi na Vaši zprávu.

[node:field_text]
[node:source]
[node:poll-duration]
[node:field_twitter]
[node:content-type]Základní stránka
[node:content-type:name]Základní stránka
[node:content-type:description]Use basic pages for your static content, such as an 'About us' page.
[node:content-type:node-count]21
[node:content-type:machine-name]page
[node:content-type:edit-url]https://www.esport.cz/admin/structure/types/manage/page
[node:url]https://www.esport.cz/ochrana-osobnich-udaju
[node:url:absolute]https://www.esport.cz/ochrana-osobnich-udaju
[node:url:args]ochrana-osobnich-udaju
[node:url:args:first]ochrana-osobnich-udaju
[node:url:args:join:?]
[node:url:args:join-path]ochrana-osobnich-udaju
[node:url:args:keys]0
[node:url:args:keys:first]0
[node:url:args:keys:join:?]
[node:url:args:keys:join-path]0
[node:url:args:keys:last]0
[node:url:args:keys:count]1
[node:url:args:keys:reversed]0
[node:url:args:keys:value:?]
[node:url:args:last]ochrana-osobnich-udaju
[node:url:args:count]1
[node:url:args:reversed]ochrana-osobnich-udaju
[node:url:args:reversed:first]ochrana-osobnich-udaju
[node:url:args:reversed:join:?]
[node:url:args:reversed:join-path]ochrana-osobnich-udaju
[node:url:args:reversed:keys]0
[node:url:args:reversed:last]ochrana-osobnich-udaju
[node:url:args:reversed:count]1
[node:url:args:reversed:value:?]
[node:url:args:value:?]
[node:url:brief]www.esport.cz/ochrana-osobnich-udaju
[node:url:path]ochrana-osobnich-udaju
[node:url:relative]/ochrana-osobnich-udaju
[node:url:unaliased]https://www.esport.cz/node/141
[node:url:unaliased:absolute]https://www.esport.cz/node/141
[node:url:unaliased:args]node, 141
[node:url:unaliased:args:first]node
[node:url:unaliased:args:join:?]
[node:url:unaliased:args:join-path]node/141
[node:url:unaliased:args:keys]0, 1
[node:url:unaliased:args:last]141
[node:url:unaliased:args:count]2
[node:url:unaliased:args:reversed]141, node
[node:url:unaliased:args:value:?]
[node:url:unaliased:brief]www.esport.cz/node/141
[node:url:unaliased:path]node/141
[node:url:unaliased:relative]/node/141
[node:field_url]
[node:field_portfolio_image]
[node:field_slide_image]
[node:edit-url]https://www.esport.cz/node/141/edit
[node:poll-winner]
[node:field_web]
[node:field_org_web]
[node:field_klub_web]
[node:field_klub_category]
[node:log]
[node:field_zdrav_hrac]