Esportové federace Visegrádské čtyřky posilují spolupráci

2.10.2019

Zástupci české, slovenské, polské a maďarské esportové asociace učinili první krok k užší spolupráci svých zemí na mezinárodní i mezistátní úrovni. Na konferenci V4 Future Sports Conference 2019 podepsali dokument V4 Esports Coalition Declaration, který definuje budoucí společné cíle všech zúčastněných organizací a vytváří novou koalici za účelem dalšího rozvoje esportu v regionu. Za Českou asociaci esportu deklaraci svým podpisem stvrdil její předseda Lukáš Pleskot.

Nejvyšší představitelé esportových asociací zemí Visegrádské čtyřky – Lukáš Pleskot (Česká asociace esportu), Karol Cagáň (Slovenská asociace elektronických sportů), Łukasz Trybuś (Maďarská esportová federace) a Łukasz Trybuś (Esportová asociace Polska) - uzavřeli strategické partnerství, které má posílit spolupráci napříč zeměmi Visegrádské čtyřky. Společně se organizace zavázaly k dalšímu rozvoji esportu v regionu. Díky nově vzniklé organizaci V4 Esport Coalition budou moci jednotlivé asociace společně vytvořit soutěžní systém fungující na denní bázi, jehož výsledky budou moci sloužit jako ukázka vhodného příkladu z praxe. Ten bude moci inspirovat i další země, které se rozhodnou vstoupit do Evropské esportové asociace.

Mezi klíčové cíle V4 Esports Coalition patří:

  • sdílení a rozvoj společného know how,
  • podpora rozvoje Evropské esportové asociace a zájmů zemí Visegrádské čtyřky v mezinárodních organizací,
  • podpora týmů a hráčů ze zemí Visegrádské čtyřky a rozvoj společného marketingového prostředí s důrazem na komunikaci hráčských aktivit,
  • založit a organizovat turnaj V4 Coalition Esports Cup, esportovou ligu založenou na pravidlech jednotlivých esportových asociací, které bude každý rok hostovat jedna ze zemí Visegrádské čtyřky.

„Mezinárodní spolupráce mezi sousedícími státy je logickým krokem v každém odvětví. Nabízí jednotlivým zemím a jejich esportovým organizacím zcela nové možnosti,“ říká Lukáš Pleskot, předseda České asociace sportu.

„V kontextu asociací ze zemí Visegrádské čtyřky vnímám víceúrovňovou spolupráci. Od výměny osvědčených postupů v oblasti esportového vzdělávání, přes hledání možností veřejného financování mezistátních aktivit, podporu turismu v souvislosti s rozvojem nových technologií, včetně esportu až po organizaci soutěží pro týmy z Visegrádského regionu,“ říká Łukasz Trybuś, předseda Esportové asociace Polska.

„Na Slovensku jsme na tento projekt hrdí a plně podporujeme Koalici Visegrádské čtyřky. Věříme, že díky vzájemné spolupráci a jednotě budeme schopni dále rozvíjet esport v našem regionu,“ říká Karol Cagáň, předseda Slovenské asociace elektronických sportů.

„Jsem velmi rád, že můžeme spojit své síly v rámci esportových asociací Visegrádské čtyřky. Věřím, že otevření nových příležitostí pro hráče bude znamenat rychlý vývoj místní scény a pomůže nám formovat fungování Evropské esportové federace,“ říká Balázs György Biró, předseda Maďarské eportové federace.

Poslední aktuality