Místo:
Vodafone PLAYzone Arena

 

Datum:
22. 11. 2022 v 17:00

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Změna sídla ČAES
  4. Volba předsedy ČAES
  5. Volba členů předsednictva ČAES
  6. Volba členů kontrolní komise ČAES
  7. Změna stanov ČAES
  8. Projednání a schválení zprávy o hospodaření za rok 2022
  9. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2023

 

Podle čl. V odst. 2 stanov ČAES se valné hromady účastní s hlasem rozhodujícím delegáti řádných členů. Každý řádný člen je oprávněn vyslat na Valnou hromadu 3 delegáty. Delegátem může být plně svéprávná fyzická osoba. Každý delegát má jeden hlas. Pokud však řádný člen na VH z jakéhokoliv důvodu nevyšle 3 delegáty (bude se např. účastnit pouze 1 delegát), má v takovém případě tento člen (delegát) vždy celkem 3 hlasy. Čestní členové a Gameři se mohou účastnit s hlasem poradním. K účasti na Valné hromadě mohou být Předsednictvem přizvány též další osoby.

Návrh změn stanov ČAES je zveřejněn současně se zveřejněním této pozvánky na webových stránkách ČAES.

V Praze dne 3. 10. 2022
Lukáš Pleskot, předseda ČAES

 

Přílohy:

Návrh stanov ČAES