Poslání asociace

Zastupování zájmů českého esportu vůči veřejným institucím, médiím, sportovním organizacím, mezinárodním asociacím.

Osvětová činnost v oblasti esportu a jeho propagace.

Profesionalizace a nastavování standardů.

Organizace a řízení domácích soutěží.

 

 

Stanovy České asociace esportu (ČAES)

Česká asociace esportu, z.s. (dále jen jako „ČAES“) je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“).

ČAES má postavení právnické osoby s působností na celém území České republiky, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

Celé stanovy

 

 

Struktura asociace

Organizátoři

 

 

Herní týmy

 

(11 herních klubů)

Hráči

 

(988 hráčů)