Global Executive Summit 2019

2.9.2019

V efektivním naplňování těchto cílů a strategií hrají nezastupitelnou roli mezinárodní konference, jako je pravidelný Global Executive Summit, jehož čtvrtý ročník proběhl v korejském Busanu. Českou asociaci esportu zde zastupoval její předseda Lukáš Pleskot a akci podpořila i Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, kterou reprezentoval proděkan pro rozvoj Petr Šimoník. Celkem bylo na konferenci zastoupeno téměř 100 organizací a na programu byly přednášky a panelové diskuze týkající se aktuálních trendů, které hýbají světem esportu. Mezi klíčová témata tak například patřila role a odpovědnost organizací působících v esportu, rozvoj esportu a jeho zapojení v národním průmyslu, fyzické a mentální zdraví hráčů či standardizace esportové terminologie. S těmito tématy se budeme stále častěji setkávat i v českém prostředí.

Poslední aktuality