Píše se esport, nebo e-sport? Mapujeme vývoj slova

7.7.2020

Elektronické sporty získávají v době pandemie na mediální popularitě. Zkrácené slovo, které se pro toto ještě pořád mladé odvětví používá, se ale v mnoha veřejných textech liší. Píše se tedy esport, či e-sport? Vývoj používání jednotlivých podob slova a trendy v českém i mezinárodním prostoru mapuje nová studie České asociace esportu. Její závěry ukazují, že dříve se spíše používala varianta „e-sport“, zatímco v současnosti se stále častěji objevuje „esport“. Česká asociace esportu proto doporučuje používat modernější verzi slova.

Dokument s názvem „Esport, e-sport, nebo eSport? Jazykové varianty v Česku i ve světě“, který vydala Česká asociace esportu, analyzuje používání zkráceného výrazu pro elektronické sporty. Analýza se zabývá používáním v mediálních prostoru v Česku z hlediska počtu výstupů a celkové ekvivalentní inzertní hodnoty (AVE). Dále do studie byly zahrnuty varianty ve světově uznávaných slovnících a v názvech mezinárodních asociacích i nejúspěšnějších týmů.

„Naše analýza neurčuje jedinou správnou variantu, ale snaží se ukázat, jak se jeho používání mění v čase u nás i ve světě. Myslíme si ale, že do budoucna je žádoucí, aby byla preferována pouze jedna jazyková varianta. V tuto chvíli se nám jako nejvhodnější varianta jeví slovo bez pomlčky, která dnes začíná výrazně převažovat,“ říká Lukáš Pleskot, předseda České asociace esportu.  

 

Vývoj v Česku: varianta bez pomlčky časem ztrácí

První dohledatelný mediální výstup, ve kterém se slovo objevilo, pochází z října roku 2002. Ve svém článku Počítačové hry se tlačí mezi sporty“ pro Hospodářské noviny jej použil Patrick Diviš. Jde o reportáž z Mistrovství České republiky v počítačových hrách. Od té doby lze dohledat přes 10 000 článků. K analýze byly použity nástroje Monitora a Newton, které od roku 2010 do současnosti ukazují stejný trend. Dříve se používala spíše varianta „e-sport“, ovšem s postupující medializací se trend více přiklání k variantě bez pomlčky. Od roku 2010 se výraz bez pomlčky objevil o 58 % (Monitora), respektive o 63 % (Newton) častěji. V posledních letech je však tento rozdíl stále výraznější. V celkový číslech se 61 % (Monitora) respektive 62 % (Newton) článků kloní k variantě „esport“. Podobný vývoj sledujeme i u sledování metody AVE (Advertising Value Equivalent), kterou můžeme definovat jako ekvivalent hodnoty inzerce reklamní plochy. Zde poráží „esport“ variantu „e-sport“ zhruba 2 ku 1.

 

Světové jazykové instituce nejednotné

Z dvanácti vybraných prestižních světových slovníků hned pět z nich žádnou variantu slova esport neobsahuje. Čtyři se shodují na tom, že jsou použitelné varianty e-sport i esport, přičemž jednu z nich určují jako tu hlavní. Pouze třikrát se setkáváme s jasným rozhodnutím. Cambridge Dictionary a Lexico volí variantu e-sport. Opačný názor zastává Americká tisková agentura (Associated Press), která se jednoznačně přiklání k verzi bez pomlčky.

 

Asociace preferují bez pomlčky

V názvu světových asociací, které jsou členy nadnárodních federací se v 75 % případů objevuje varianta bez pomlčky, častěji pak „esport“. Zajímavostí je, že nejméně zastoupenou variantou je „e-sport“, kterou požívají pouze dvě světové asociace, konkrétně ve Švédsku a Maďarsku. Pomlčku v názvu má ještě dalších deset asociací, ovšem volí v názvu velké S, tedy „e-Sport“.

 

Herní organizace mají jasno

Největší převaha ve prospěch varianty „esport“ se ukazuje v názvech herních organizací, které patří do světového žebříčku 500 nejúspěšnějších z hlediska vyhraných odměn dle webu esportsearnings.com. V tomto žebříku se objevuje 50 stále ještě aktivních organizací, které si do svého názvu vybraly zkoumané slovo. Hned 36 z nich (72 %) preferuje variantu „esport“. Pouze čtyři týmy se stále prezentují s pomlčkou, všechny volí „e-Sport“. Tři jsou z Brazílie, jedna z Thajska.  Varianta „e-sport“ nebyla zjištěna u žádného v současnosti aktivního týmu žebříčku. Nejúspěšnější organizací používající pomlčku je Black Dragons e-Sports, která se objevuje na 108. místě. V žebříčku patří mezi nejstarší a na scéně působí od roku 1997.

 

Na základě těchto výsledků doporučujeme používat spíše variantu „esport“.

 

Odkaz na kompletní studii: https://www.esport.cz/sites/default/files/imce/jak_se_pise_esport.pdf

Poslední aktuality