První střední škola nabízí esportový obor

25.10.2020

Střední škola Klíč v České Lípě otevřela ve školním roce 2020/2021 jako první v České republice nový školní vzdělávací program na střední škole 3D grafika a počítačové hry. Školní vzdělávací program je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností v esportové a grafické oblasti s uplatněním v různých oblastech herního ekosystému, organizacích a institucích, které se zabývají esportem.

Nový školní vzdělávací program 3D grafika a počítačové hry je možno studovat ve čtyřletém maturitním oboru v prezenční formě. Je určen pro absolventy základní školy, kteří se chtějí uplatnit v herních organizacích zabývajících se e-sportem. Absolventi školního vzdělávacího programu 3D grafika a počítačové hry mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách v rámci ČR i v zahraničí (n apříklad na ČVUT v Praze v oboru Počítačové hry a grafika mohou dále vyvíjet počítačové hry.)

Žáci se učí dovednosti prostřednictvím toho, co je baví. Školní vzdělávací program nabízí zajímavé předměty jako například Programování, Robotika, Grafika, Počítačové hry a další předměty ve spolupráci s odborníky z praxe, přičemž vybraná témata jsou vyučována v anglickém jazyce. V rámci volnočasového e-sportového klubu mohou žáci reprezentovat školní tým v online ligách a turnajích. SŠ Klíč disponuje jako první v ČR nově vybavenou e-sportovou učebnou, která je doplněná virtuální realitou.

Absolventi zaměření 3D grafika a počítačové hry najdou uplatnění v herním průmyslu nejen jako profesionální hráči, ale také na řadě dalších pracovních pozic v herním průmyslu, jako jsou event manager, grafik či programátor, herní designer, beta tester. Dále pak v oblasti esportu, jako pořadatel soutěží, social media manager, trenér či již zmíněný profesionální hráč. V rámci oblasti grafiky najdou uplatnění v různých oblastech širokého spektra deignérských a realizačních činností v rámci propagace a reklamy, zejména jako designéři v grafických studiích , výtvarní redaktoři v redakcích novin a časopisů, designéři v reklamních
agenturách.

Oblast počítačových her přináší nové možnosti uplatnění i v rámci různých ekonomických aktivit (výroba doplňkových služeb a produktů PC her), přičemž Střední škola Klíč nabízí i ekonomické vzdělání.

Podávání přihlášek na výše uvedený školní vzdělávací program ukončený maturitní zkouškou je stanoveno do 1. března 2021.

Zdroj: Tisková zpráva

 

Poslední aktuality