Vyjádření k hlasování IESF

31.8.2023

Oficiální vyjádření České asociace esportu ke znovupřijetí Ruské asociace esportu do Mezinárodní esportové federace:

Česká asociace esportu dlouhodobě stojí za Ukrajinou. Také v tajném hlasování byla spolu s dalšími několika zeměmi proti znovuzařazení ruské reprezentace do oficiálního mistrovství světa. Byť s výsledkem volby jednoznačně nesouhlasíme, respektujeme, že většina států se demokraticky rozhodla hlasovat jinak. Případné další kroky v této souvislosti budou diskutovány uvnitř České asociace esportu i s podobně smýšlejícími mezinárodními asociacemi. 

Poslední aktuality