Význam a cíle esportových asociací

2.9.2019

Potřebu orgánu, který bude prosazovat zájmy esportové komunity, si začaly angažované organizace uvědomovat zhruba před dvaceti lety a od začátku tohoto století se objevovaly první místní esportové asociace. Mezi ty nejstarší patří například Korean Esports Association působící v Jižní Koreji, která byla založena už v roce 2000. Naopak některé vznikly relativně nedávno – například americká United States eSports Federation a řadit mezi ně můžeme i Českou asociaci esportu. 

V současné době ve světě působí zhruba 120 aktivních iniciativ, které si kladou za cíl rozvíjet místní scénu. Některé z nich už byly oficiálně uznány příslušnými vládními orgány (například ministerstva školství či sportu), jiné na podobný status stále čekají. Rozdíly nalezneme také v jejich struktuře a aktivitách. Některé asociace pořádají místní šampionáty, jiné turnaje vůbec neorganizují. Odlišnosti také panují v jejich zapojení do Mezinárodní esportové federace. Přesto můžeme jmenovat několik cílů, které všechny tyto organizace spojují. Každá z nich se snaží o propojení místních esportových aktérů s národními veřejnými institucemi. Obecně lze říci, že k hlavním aktivitám asociací patří:

  • práce na vytvoření jasného plánu, jak strukturovat ekosystém amatérských hráčů, aby se mohli stát profesionály;
  • odstraňování překážek pro zisk dotací určených pro místní kluby a organizátory;
  • napomáhání vzniku a rozvoji kurzů pro hráče, trenéry, manažery či další zaměstnance;
  • usnadnění vydávání mezinárodních víz spojených s esportovými akcemi;
  • podpora pořadatelů významných mezinárodních esportových akcí;
  • snaha o zajištění uznaného statusu profesionálního hráče, který by například umožnil speciální školní program přizpůsobený možnostem takového hráče.

Zdroj: Nico Besombes, National Esports Association
Ilustrční obrázek - The Intel® Extreme Masters

Poslední aktuality